Strategi 2015-2019

Vores strategi viser vejen fremad og bygger på input fra trænere, ledere og forældre. Sammen tager vi ejerskab for fremtiden. Vi har to temaer som vores primære fokus: Unikt kammeratskab og unikke oplevelser. De to temaer skal være afsæt for alle de handlingsplaner og projekter vi igangsætter.

Unikt kammeratskab
Kompetente trænere, ledere og forældre har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret samarbejdsorganisation hvor ungdomsfodbold med et unikt sammenhold er vores klare mål. Ommersyssel IF er igangsættende og vores tro på fællesskabet er stærk.

Vi er stolte af vores lokale rødder (HUI, B65,IF Fjorden) hvor vi sammen har skabt muligheder for fremtidens ungdomsfodbold lokalt.

Vi er i gang med tredje sæson hvor vi har arbejdet med udvikling af det fælles samarbejde til gavn for vores ungdomsfodboldspillere, trænere, ledere og de lokale idrætsforeninger. Den udvikling har betydet, at vi har flyttet fokus fra ”vi kan aldrig stille hold” til fokus på hvordan fastholder vi de yngste årgange til en lang og lokal aktiv fodboldinteresse. Det er den rette vej for Ommersyssel IF, så vi også i fremtiden står stærkt.

Vores ambitioner
Vi vil skabe en forening, hvor der er plads til alle der vil dyrke fodbold, hvor der lægges vægt på venskab og udvikling socialt som personligt.

Spillerne skal udvikles både fodboldmæssigt og socialt og der skal lægges vægt på at vi forbedrer os fra år til år. Derfor skal trænerne skabe et miljø hvor træning tilrettelægges så spillerne synes, det sjovt at komme og hvor de lærer noget fra gang til gang.

Vi vil vinde kampe, men ikke på bekostning af det sociale og holdånden.

Vigtige pointer:

 • Vi samarbejder på tværs af hold og årgange
 • Holdsamarbejdet før holdet
 • Holdet før spilleren
 • Fodbold er et forpligtigende fællesskab – teamånd /holdsport
 • Alle parter i fodboldsamarbejdet er ligeværdige og behandles ens
 • Alle behandles med respekt
 • Vi går ind for fairplay – også i relation til modstanderne og dommerstanden
 • Vi ønsker at sikre en sammenhæng i det sportslige og sociale arbejde, som sikrer en naturlig sammenhæng og overgang fra børn til unge til senior
 • At være et lokalt samlingspunkt

Med ovenstående ambition ønsker vi at skabe nogle rammer, der kan fastholde børn og unge i et godt socialt og udviklende miljø og samtidig skabe plads og frirum til vores dygtige frivillige trænere og ledere.

Vores brugere er ungdomsfodboldspillere, forældre, trænere og ledere. Vi ønsker, at vores brugere anerkender os som den fodboldklub, der har det mest unikke kammeratskab.

For at kunne gøre os fortjent til den anerkendelse, kræver det, at vi altid er tidssvarende og omgives af en service, der lever op til brugernes ønsker og behov.

Vores bidrag til samfundet er, at sikre unikke muligheder lokalt for alle børn og unge der har lyst og vilje til at spille fodbold..

Vi ser os selv som garanten for at lokalområdet tilbyder velfungerende og mangfoldige fodboldoplevelser. Derfor vil vi være opsøgende og behjælpelige i forhold til den lokale udvikling og de politiske processer.

Vi skal være toneangivende og engagerede i den politiske dagsorden for at gøre opmærksom på vores ideer og vores erfaringer.

Vi skal have et højt kvalitetsniveau i alle de opgaver vi løser. Det kræver, at vi har de dygtigste trænere og ledere. Derfor skal Ommersyssel IF være et attraktiv og udviklende frirum for både nuværende og kommende trænere og ledere.

Vores samarbejdskultur skal være anerkendende og der skal være fokus på det hele menneske.

Strategiske temaer
Vores strategi viser vejen fremad og bygger på input fra trænere, ledere og forældre. Sammen tager vi ejerskab for fremtiden.

Vi har to temaer som vores primære fokus: Unikt kammeratskab og unikke oplevelser. De to temaer skal være afsæt for alle de handlingsplaner og projekter vi igangsætter.

Unikt kammeratskab
Lige nu er tendensen i samfundet ; fokus på den individuelle og den digitale verden hvor vi som mennesker bevæger os længere væk fra hinanden. Den tendens kan skabe stor afstand mellem mennesker.

Vi ser mødet mellem udøvere, trænere og ledere som nøglen til det unikke kammeratskab.

Vi vil derfor tilpasse vores ungdomsfodboldtilbud, så kontakten med udøverne imødekommes med forståelse for den enkeltes ønske og behov.

Det betyder, at vi vil skabe nye tiltag, der øger den personlige kontakt til udøveren.

Vejen til service, hjælp og rådgivning skal være tydelig og kort, så interessenterne hurtigt kommer til de rette oplysninger eller i kontakt med relevante personer fra samarbejdsudvalget.

Det skal være muligt for brugerne at kunne se og følge med i et hvad der sker på deres og andres hold, så det er gennemsigthed i, hvad der sker og hvornår.

Tiltag
Unikt kammeratskab skal udvises og opnås igennem løsninger, der udvikles ved at inddrage brugerne:

 • Forældrecoach
 • Aktivere brugerne aktivt på de sociale medier (Facebook, hjemmeside, MV.)
 • Tilskynde til andre fælles aktiviteter (fælles spisning, overnatning, biografture mv.)
 • Mere selvbetjening via digitale løsninger, som muliggør kontakt/vejledning 24/7
 • Retningslinjer for og træning i kommunikation, så der skabes nærhed og ikke afstand
 • Udleve vores fælles værdier (Tryghed, Trivsel, Sammenhold) i alt hvad vi fortager os

Unikke oplevelser
Hånd i hånd med service følger hensyn til mennesker, til miljø, til kvalitet og til økonomi. Det skal vi leve op til og vurderes på.

Kravene til trænere og ledere i en frivillig organisation er store. Derfor skal alle frivillige opleve, at det er nemt at få hjælp. De besværlige administrative byrder reduceres og de er klædt godt på til de udfordringer de møder.

Det er samarbejdsudvalgets ansvar at muliggøre og at sikre den rette uddannelse og det rette kompetenceløft blandt trænere og ledere, så de føler sig parate til at løse fremtidige opgaver.

Det skal være transparent hvad udøverne får for deres kontingentkroner.

Tiltag
Vi er bevidste om vores sociale ansvar som lokalfrivillig fodboldorganisation. Det skal afspejle sig i de forventninger, vi har til hinanden i det daglige. Det betyder, at vi vil:

 • Synligøre alt hvad brugerne opnår ved deres medlemskab.
 • Uddanne trænere og ledere.
 • Udvikle og styrke samarbejdet med offentlige myndigheder og frivillige organisationer(forvaltningen for børn, skole og fritid, socialforvaltningen, DGI, DBU mv.)
 • Tilbyde sideaktiviteter til fodbolden

Comments are closed.